Jeugdbeleid

Jeugdbeleid

De jeugddienst werkt hard om een beleid mogelijk te maken voor alle Izegemse jeugd. Lees hier onze missie en visie Er wordt rekening gehouden met de behoeften van jeugd op alle levensdomeinen. We werken hiervoor ook samen met andere beleidsdomeinen, zoals cultuur, sport,... Hieronder vind je de meerjarenplanning terug. Verder vind je andere beleidszaken zoals het fuifbeleid, speelruimteplan en vrijwilligersbeleid.

 

Meerjarenplanning

Het meerjarenplan is een opsomming van alle doelstellingen die de stad wil verwezelijken in de komende zes jaar.

Samen met de jeugdraad heeft de jeugddienst werk gemaakt van een jeugdige toets in het meerjarenplan.