Jeugdbeleid

De jeugddienst werkt hard om een beleid mogelijk te maken voor alle Izegemse jeugd. Lees hier onze missie en visie Er wordt rekening gehouden met de behoeften van jeugd op alle levensdomeinen. We werken hiervoor ook samen met andere beleidsdomeinen, zoals cultuur, sport,... Hieronder vind je de meerjarenplanning terug. Verder vind je andere beleidszaken zoals het fuifbeleid, speelruimteplan en vrijwilligersbeleid.

Meerjarenplanning

Het meerjarenplan is een opsomming van alle doelstellingen die de stad wil verwezelijken in de komende zes jaar.

Samen met de jeugdraad heeft de jeugddienst werk gemaakt van een jeugdige toets in het meerjarenplan.

 

Kindergemeenteraad

Stad Izegem gaat samen met de jeugddienst van start met een inspraakproject voor kinderen. De kindergemeenteraad geeft leerlingen van het 6e leerjaar van verschillende Izegemse scholen een kans om hun mening te vormen rond het beleid van hun stad.

Een kindergemeenteraad is een adviesraad voor kinderen. Aan de hand van toffe inspraaktechnieken creëren we samen met de kinderen een mening over verschillende beleidsdomeinen. Deze mening wordt dan meegenomen naar de beslissende instanties, zodat er rekening kan gehouden worden met wat de kinderen van Izegem belangrijk vinden.

 

Wat is de Jeugdraad?

Logo jeugdraad De Jeugdraad is de officiële adviesraad van de Stad Izegem inzake jeugd. Het stadsbestuur vraagt adviezen aan de jeugdraad, maar de jeugdraad mag ook steeds op eigen initiatief. De jeugdraad het forum waarop kinderen, jongeren en verenigingen hun mening kunnen geven en doorspelen aan het stadsbestuur.

Naast het schrijven van adviezen, organiseert de jeugdraad ook activiteiten.

De jeugdraad heeft 2 vergaderingen: een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur.

 

Voor vragen, info of andere zaken: mail naar jeugdraad@izegem.be

Voor meer technische omtrent jeugdraden uitleg verwijzen we graag naar Karuur .

Contact

Jeugddienst
Krekelstraat 167
8870 Izegem

051/30.85.06 Contacteer ons